ფაკულტეტები

მედიცინა

ევროპის უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტი 2014 წლიდან ფუნქციონირებს. ფაკულტეტის მიზანია აკადემიური თავისუფლებისა და ინსტიტუციური ავტონომიურობის პირობებში უზრუნველყოს სტუდენტთა მომზადება ჯანდაცვის სფეროში.

ფაკულტეტზე სასწავლო პროცესს უძღვებიან დარგის ცნობილი და აღიარებული სპეციალისტები, რომელთაც გააჩნიათ მრავალწლიანი საექიმო და პედაგოგიური გამოცდილება. მრავალფეროვანი სწავლებისა და შეფასების მეთოდები, იძლევა არამხოლოდ თეორიული ცოდნის, არამედ პრაქტიკული უნარების სრულფასოვნად ათვისების შესაძლებლობას.

მედიცინის ფაკულტეტს თანამშრომლობის ხელშეკრულება გაფორმებული აქვს საქართველოს 60-მდე კლინიკასთან, ასევე მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის სამედიცინო უნივერსიტეტებთან. მედიცინის ფაკულტეტის პროფესორები და სტუდენტები გაწევრიანებული არიან სხვადასხვა საერთაშორისო სამეცნიერო და პროფესიულ ასოციაციებში. ყოველივე ამის საფუძველზე სტუდენტებს პროგრამით გათვალისწინებული პრაქტიკული მეცადინეობების გარდა საშუალება აქვთ კლინიკური პრაქტიკა გაიარონ მსოფლიოს სხვადასხვა საუნივერსიტეტო კლინიკაში. ასევე ჩაერთონ ფაკულტეტზე მიმდინარე კვლევით პროექტებში და მონაწილეობა მიიღონ ადგილობრივ და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებებში. 2020 წლიდან გამოიცემა სტუდენტური სამეცნიერო ჟურნალი ,,Biomedical and Core Clinical Research Practice’’.

ფაკულტეტზე არსებობს სიმულაციური ცენტრი, სადაც კლინიკური/დარგობრივი უნარების სწავლება და შეფასება მიმდინარეობს თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიების, მანეკენებისა და მულაჟების საშუალებით სიმულაციურ კლინიკურ გარემოში.

ფაკულტეტზე ხორციელდება

დატალური ინფორმაცია პროგრამების შესახებ იხ. კატალოგში

ფაკულტეტზე მოქმედებს მედიცინის კვლევითი ინსტიტუტი, რომელიც ფუნქციონირებს ტუბეკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრის ბაზაზე. ადგილობრივ და საერთაშორისო სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობის გარდა ინსტიტუტის ფარგლებში გამოიცემა სამეცნიერო ჟურნალი - ,, Journal of Biomedicine and Medical Sciences”.


ნათია ჯოჯუა

 

ალლა მეტრეველი

 

ნინო პატარაია

 • დეკანის მოადგილე სასწავლო პროცესის მიმართულებით
 • ელ. ფოსტა: nino.pataraia@eu.edu.ge

 

შორენა წიკლაური

 • სიმულაციური ცენტრის ხელმძღვანელი
 • ელ. ფოსტა: shorena.tsiklauri@eu.edu.ge

 

თამარ ჭყოიძე

 • სიმულაციური ცენტრის ხელმძღვანელის მოადგილე
 • ელ. ფოსტა: chkoidze.tamar@eu.edu.ge

 

მირანდა ჩხიტუნიძე

 • სასწავლო პროცესის მართვის მენეჯერი
 • ელ. ფოსტა: miranda.chkhitunidze@eu.edu.ge

 

ია კიწბაბაშვილი

 • სასწავლო პროცესის მართვის მენეჯერი
 • ელ. ფოსტა:  ia.kitsbabashvili@eu.edu.ge

 

ანა ბაიდარაშვილი

 • სასწავლო პროცესის მართვის მენეჯერი
 • ელ. ფოსტა: ana.baidarashvili@eu.edu.ge

 

სალომე ფოფხაძე

 • სასწავლო პროცესის მართვის მენეჯერი
 • ელ. ფოსტა:  salome.popkhadze@eu.edu.ge

 

სალომე წიკლაური 

 • სასწავლო პროცესის მართვის მენეჯერი
 • ელ. ფოსტა:  salome.tsiklauri@eu.edu.ge

 

 

ქეთევან აფციაური

 • სასწავლო პროცესის მართვის მენეჯერი
 • ელ. ფოსტა:  ketevan.aptsiauri@eu.edu.ge

 

ქრისტინა ავალიანი

 • სასწავლო პროცესის მართვის მენეჯერი
 • ელ. ფოსტა: kristina.avaliani@eu.edu.ge

 

 

თამუნა ჩანჩიბაძე

 • სასწავლო პროცესის მართვის მენეჯერი
 • ელ. ფოსტა: tamuna.chanchibadze@eu.edu.ge

 

მარიამ კუპატაძე

 • სასწავლო პროცესის მართვის მენეჯერი

 

ევროპის უნივერსიტეტი ყოველწლიურად ატარებს აკადემიური პერსონალის აკადემიური-სამეცნიერო საქმიანობის შეფასებას. 2020-2021 აკადემიურ წლის შეფასების საფუძველზე,მედიცინის ფაკულტეტზე საუკეთესო შედეგების მქონე აკადემიური პერსონალის სარეიტინგო სია შემდეგნაირად გამოუიყურება: 

 • მაია ჟამუტაშვილი - 4.94 ქულა;
 • ნანა ჯინჭარაძე - 4.91 ქულა;
 • შორენა წიკლაური - 4.79 ქულა.

 

 

 

გააზიარე გვერდი: