რატომ EU?

ევროპის უნივერსიტეტში სწავლა ნიშნავს:

  • თავად აირჩიო ქვეყანა, გაცვლითი პროგრამით სწავლის გასაგრძელებლად და მიიღო ევროპის უნივერსიტეტის თანადაფინანსება;
  • სტიპენდიას მაღალი აკადემიური მოსწრებისთვის;
  • ცხოვრებას თანამედროვე სტუდენტურ საცხოვრებელში;
  • სწავლას სიმულაციურ ცენტრებში, ლაბორატორიებსა და კლინიკებში;
  • სწავლების ინოვაციურ მეთოდებზე დაფუძნებულ ევროპულ განათლებას;
  • დასაქმების ხელშეწყობას;
  • აქტიურ სტუდენტურ ცხოვრებასა და სტუდენტთა ინიციატივების მხარდაჭერას.

#იყავიგამორჩEUლი შენი წარმატებისთვის!
#EრთადUკეთესია

გააზიარე გვერდი:

Hello World!