დიპლომირებული მედიკოსის ქართულენოვანი პროგრამა

დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა


პროგრამის ხელმძღვანელი

ზაზა ავალიანი

თინათინ გოგნაძე

გააზიარე გვერდი:

Hello World!