დიპლომირებული მედიკოსი

დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა


პროგრამის ხელმძღვანელი

ზაზა ავალიანი

თინათინ გოგნაძე

მიმაგრებული ფაილები:
გააზიარე გვერდი: