დიპლომირებული მედიკოსი

დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა


პროგრამის ხელმძღვანელი

ზაზა ავალიანი

 

პროგრამის თანა-ხელმძღვანელი

ეკა ჯაბუა 


 

გააზიარე გვერდი: