ადმინისტრაციული პერსონალი

საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის სამსახური

რაულ ქირია - საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის სამსახურის უფროსი

ლაურა პაპასქუასაზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის სამსახურის მენეჯერი

 • laura.papaskua@eu.edu.ge
 • 2 000 171 (102) 

ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური

თეა კახაძე - ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი

 •  tea.kakhadze@eu.edu.ge
 •  2 000 171 (140)

ნინო ბიჭიაშვილი - ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის სპეციალისტი

მაგდა ბერიკაშვილი - ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის სპეციალისტი

 •  magda.berikashvili@eu.edu.ge
 •  2 000 171 (156)

თამარ გელაშვილი - ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის სპეციალისტი


ფინანსური სამსახური

ელენე ჯიქია - ფინანსური სამსახურის უფროსი

ლია ჯიქია - ფინანსური მენეჯერი

ლია წულუკიძე - ფინანსური მენეჯერი

ია ციქუბაძე - ბუღალტერი

 


ისტორიულ-არქეოლოგიური მუზეუმი

ალექსანდრე ნონეშვილი - ისტორიულ-არქეოლოგიური მუზეუმის უფროსი

მადონა მშვილდაძე - მუზეუმის ფონდების მცველი


იურიდიული სამსახური

მედეა მაქაცარია - იურიდიული სამსახურის უფროსი

თამარ ციხიშვილი - იურიდიული სამსახურის სპეციალისტი


სტრატეგიული განვითარების სამსახური

ანა ფოჩხუა -  სტრატეგიული განვითარების სამსახურის უფროსი


საქმისწარმოების სამსახური

ლელა ქავთარაძე - საქმისწარმოების სამსახურის უფროსი

თამარ მარტიაშვილი - საქმისწარმოების სამსახურის სპეციალისტი

 • tamar.martiashvili@eu.edu.ge
 • 2 000 171 (119)

მაგდა თანდაშვილი - საქმისწარმოების სამსახურის სპეციალისტი


სასწავლო პროცესის ადმინისტრირების სამსახური

ნინო გადილია - სასწავლო პროცესის ადმინისტრირების სამსახურის უფროსი

ლელა პავლიაშვილი -  სტუდენტთა ელექტრონული ბაზის მენეჯერი სასწავლო პროცესის მართვის მიმართულებით

მიხეილ მაჩიტიძე - სტუდენტთა ელექტრონული ბაზის მენეჯერი საგანმანათლებლო დაწესებულებათა რეესტრის წარმოების მიმართულებით 


ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახური

ვაჟა კილაძე - ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის უფროსი 

 • vkiladze@eu.edu.ge
 • 2 000 171 (131)

ზაქარია შაქარაშვილი - ინფორმაციული ტექნოლოგიების მხარდაჭერის სპეციალისტი 


სერვისების სამსახური

თეიმურაზ ცირდავა - სერვისების სამსახურის უფროსი

ნათია ყაჭიური - ექთანი

ინგა ომიაძე - ექთანი

ირაკლი არაბიძე - შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი

 • irakli.arabidze@eu.edu.ge

ზაზა მეცხვარიშვილი - შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი

გააზიარე გვერდი:

Hello World!