ადმინისტრაციული პერსონალი

საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის სამსახური

რაულ ქირია - მარკეტინგის კომიტეტის ხელმძღვანელი;

მაია მუშკუდიანი - საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის სამსახურის უფროსი;

სალომე აბუაშვილი - საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის მენეჯერი; 


ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური

ხატია სირბილაძე - ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი


ფინანსური სამსახური

ელენე ჯიქია - ფინანსური სამსახურის უფროსი

ლია ჯიქია - ფინანსური მენეჯერი


სტრატეგიული განვითარების სამსახური

გიორგი გობრონიძე - სტრატეგიული განვითარების სამსახურის უფროსი


ისტორიულ-არქეოლოგიური მუზეუმი

ალექსანდრე ნონეშვილი - ისტორიულ-არქეოლოგიური მუზეუმის უფროსი


შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური

თენგიზი რუსია  - შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი


იურიდიული სამსახური

მედეა მაქაცარია - იურიდიული სამსახურის უფროსი


საქმისწარმოების სამსახური

ლელა ქავთარაძე - საქმისწარმოების სამსახურის უფროსი


სასწავლო პროცესის ადმინისტრირების სამსახური

ნინო გადილია - სასწავლო პროცესის ადმინისტრირების სამსახურის უფროსი

ლელა პავლიაშვილი -  სტუდენტთა ელექტრონული ბაზის მენეჯერი სასწავლო პროცესის მართვის მიმართულებით

მიხეილ მაჩიტიძე - სტუდენტთა ელექტრონული ბაზის მენეჯერი საგანმანათლებლო დაწესებულებათა რეესტრის წარმოების მიმართულებით 


ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახური

ვაჟა კილაძე - ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის უფროსი 

  • vkiladze@eu.edu.ge
  • 2 000 171 (131)

ბესო ტაბატაძე - პროგრამისტი


სერვისების სამსახური

თეიმურაზ ცირდავა - სერვისების სამსახურის უფროსი

ნათია ყაჭიური - ექთანი

თინათინ ხელაძე - ექთანი

 

გააზიარე გვერდი: