ადმინისტრაციული პერსონალი

საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის სამსახური

რაულ ქირია - საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის კომიტეტის უფროსი;


ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური

ნინო ნაჭყებია - ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი

  •  nino.natchkebia@eu.edu.ge
  •  2 000 171 (140)

ფინანსური სამსახური

ელენე ჯიქია - ფინანსური სამსახურის უფროსი

ლია ჯიქია - ფინანსური მენეჯერი


ისტორიულ-არქეოლოგიური მუზეუმი

ალექსანდრე ნონეშვილი - ისტორიულ-არქეოლოგიური მუზეუმის უფროსი


იურიდიული სამსახური

მედეა მაქაცარია - იურიდიული სამსახურის უფროსი


საქმისწარმოების სამსახური

ლელა ქავთარაძე - საქმისწარმოების სამსახურის უფროსი


სასწავლო პროცესის ადმინისტრირების სამსახური

ნინო გადილია - სასწავლო პროცესის ადმინისტრირების სამსახურის უფროსი

ლელა პავლიაშვილი -  სტუდენტთა ელექტრონული ბაზის მენეჯერი სასწავლო პროცესის მართვის მიმართულებით

მიხეილ მაჩიტიძე - სტუდენტთა ელექტრონული ბაზის მენეჯერი საგანმანათლებლო დაწესებულებათა რეესტრის წარმოების მიმართულებით 


ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახური

ვაჟა კილაძე - ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის უფროსი 

  • vkiladze@eu.edu.ge
  • 2 000 171 (131)

ბესო ტაბატაძე - პროგრამისტი


სერვისების სამსახური

თეიმურაზ ცირდავა - სერვისების სამსახურის უფროსი

ნათია ყაჭიური - ექთანი

თინათინ ხელაძე - ექთანი

 

გააზიარე გვერდი: