ადმინისტრაციული პერსონალი

საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის სამსახური

მაია მუშკუდიანი - საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის სამსახურის უფროსი

მაია ჯანგულაშვილი  - მარკეტინგის მენეჯერი

სალომე აბუაშვილი - საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი


ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური

ხატია სირბილაძე - ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი


ფინანსური სამსახური

ელენე ჯიქია - ფინანსური სამსახურის უფროსი

ლია ჯიქია - ფინანსური მენეჯერი


სტრატეგიული განვითარების სამსახური

გიორგი გობრონიძე - სტრატეგიული განვითარების სამსახურის უფროსი


ისტორიულ-არქეოლოგიური მუზეუმი

ალექსანდრე ნონეშვილი - ისტორიულ-არქეოლოგიური მუზეუმის უფროსი


სწავლების ინოვაციური მეთოდების ტრენინგ ცენტრი

მარიამ ბარბაქაძე - სწავლების ინოვაციური მეთოდების ტრენინგ ცენტრის ხელმძღვანელი


შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური

ლევან მადათოვი  - შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი


იურიდიული სამსახური

მედეა მაქაცარია - იურიდიული სამსახურის უფროსი


საქმისწარმოების სამსახური

ლელა ქავთარაძე - საქმისწარმოების სამსახურის უფროსი


ენებისა და კულტურის ცენტრი

ფიქრია თორია - ენებისა და კულტურის ცენტრის ხელმძღვანელი


სასწავლო პროცესის ადმინისტრირების სამსახური

ნინო გადილია - სასწავლო პროცესის ადმინისტრირების სამსახურის უფროსი

  • ელ-ფოსტაngadilia@esu.edu.ge
  • ტელ.: 599 35 46 68; 593 96 08 52;  2 000 171 (108)

ლელა პავლიაშვილი -  სტუდენტთა ელექტრონული ბაზის მენეჯერი სასწავლო პროცესის მართვის მიმართულებით

მიხეილ მაჩიტიძე - სტუდენტთა ელექტრონული ბაზის მენეჯერი საგანმანათლებლო დაწესებულებათა რეესტრის წარმოების მიმართულებით 


ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახური

ვაჟა კილაძე - ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის უფროსი,

  • ელ-ფოსტაvkiladze@eu.edu.ge
  • ტელ.: 593 97 41 15;  2 000 171 (131)

ბესო ტაბატაძე - პროგრამისტი


სერვისების სამსახური

თეიმურაზ ცირდავა - სერვისების სამსახურის უფროსი

ნათია ყაჭიური - ექთანი

თინათინ ხელაძე - ექთანი

გააზიარე გვერდი: