სწავლის საფასური

„ევროპის უნივერსიტეტში“ სტუდენტებს სწავლის საფასურის განაწილება მათთვის მოქნილი გრაფიკით, ათ ნაწილად, შეუძლიათ.

2024-25 აკადემიური წლისთვის უნივერსიტეტი აბიტურიენტებს კვლავ უნიკალურ შესაძლებლობებს გთავაზობთ:

  • აირჩიე არქეოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა პირველ პრიორიტეტად და მიიღე სწავლის სრული, 100%-იანი, დაფინანსება*
  • ნებისმიერი პროგრამის (გარდა ვეტერინარიისა) პირველ პრიორიტეტად არჩევის შემთხვევაში მიიღე 50%-იანი დაფინანსება**

*არქეოლოგიის პროგრამაზე უფასო სწავლება პირველი სემესტრის შემდეგ სტუდენტს შეუნარჩუნდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მისი GPA იქნება არანაკლებ 85 ქულა (3.4)
**შეთავაზება ვრცელდება მხოლოდ პირველ პრიორიტეტად არჩეულ პროგრამაზე და მისი შენარჩუნება აკადემიურ მოსწრებაზე არ არის დამოკიდებული.

ორივე შემთხვევაში, დაფინანსების შესანარჩუნებლად, სტუდენტმა არ უნდა შეიჩეროს სტატუსი.

 

გააზიარე გვერდი:

Hello World!