მედიცინის ფაკულტეტის შესახებ

ევროპის უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტი 2014 წლიდან ფუნქციონირებს. ფაკულტეტის მიზანია აკადემიური თავისუფლებისა და ინსტიტუციური ავტონომიურობის პირობებში უზრუნველყოს სტუდენტთა მომზადება ჯანდაცვის სფეროში.

ფაკულტეტზე სასწავლო პროცესს უძღვებიან დარგის ცნობილი და აღიარებული სპეციალისტები, რომელთაც გააჩნიათ მრავალწლიანი საექიმო და პედაგოგიური გამოცდილება. მრავალფეროვანი სწავლებისა და შეფასების მეთოდები, იძლევა არამხოლოდ თეორიული ცოდნის, არამედ პრაქტიკული უნარების სრულფასოვნად ათვისების შესაძლებლობას.

მედიცინის ფაკულტეტს თანამშრომლობის ხელშეკრულება გაფორმებული აქვს საქართველოს 60-მდე კლინიკასთან, ასევე მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის სამედიცინო უნივერსიტეტებთან. მედიცინის ფაკულტეტის პროფესორები და სტუდენტები გაწევრიანებული არიან სხვადასხვა საერთაშორისო სამეცნიერო და პროფესიულ ასოციაციებში. ყოველივე ამის საფუძველზე სტუდენტებს პროგრამით გათვალისწინებული პრაქტიკული მეცადინეობების გარდა საშუალება აქვთ კლინიკური პრაქტიკა გაიარონ მსოფლიოს სხვადასხვა საუნივერსიტეტო კლინიკაში. ასევე ჩაერთონ ფაკულტეტზე მიმდინარე კვლევით პროექტებში და მონაწილეობა მიიღონ ადგილობრივ და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებებში. 2020 წლიდან გამოიცემა სტუდენტური სამეცნიერო ჟურნალი ,,Biomedical and Core Clinical Research Practice’’.

ფაკულტეტზე არსებობს სიმულაციური ცენტრი, სადაც კლინიკური/დარგობრივი უნარების სწავლება და შეფასება მიმდინარეობს თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიების, მანეკენებისა და მულაჟების საშუალებით სიმულაციურ კლინიკურ გარემოში.

ფაკულტეტზე ხორციელდება დიპლომირებული მედიკოსის ინგლისურენოვანი და სტომატოლოგიის ინგლისურენოვანი და ქართულენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამები.

დატალური ინფორმაცია პროგრამების შესახებ იხ. კატალოგში

ფაკულტეტზე დაარსებულია მედიცინის კვლევითი ინსტიტუტი, რომელიც ფუნქციონირებს ტუბეკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრის ბაზაზე. ადგილობრივ და საერთაშორისო სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობის გარდა ინსტიტუტის ფარგლებში 2020 წელს იგეგმება სამეცნიერო ჟურნალის - ,, Journal of Biomedicine and Medical Sciences” დაარსება და გამოცემა.

მედიცინის ფაკულტეტზე ხორციელდება დიპლომირებული მედიკოსის ინგლისურენოვანი და სტომატოლოგიის ინგლისურენოვანი და ქართულენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამები.


ნათია ჯოჯუა
ფაკულტეტის დეკანი:
ელ. ფოსტა: jojua.natia@eu.edu.ge

ალლა მეტრეველი
დეკანის მოადგილე სასწავლო მიმართულებით:
ელ. ფოსტა: ametreveli@eu.edu.ge

თამარ ნადირაშვილი
დეკანის მოადგილე პრაქტიკის ბაზების მიმართულებით:
ელ. ფოსტა: tamar.nadirashvili@eu.edu.ge

ზაზა ავალიანი

მედიცინის კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორი
ელ. ფოსტა: avaliani.zaza@eu.edu.ge

შორენა წიკლაური
სიმულაციური ცენტრის ხელმძღვანელი
ელ. ფოსტა: shorena.tsiklauri@eu.edu.ge

ნათია შენგელია
ლაბორანტი
ელ. ფოსტა: shengelia.natia@eu.edu.ge

სოფო ჩაჩანიძე
ელ. ფოსტა: sopiko.chachanidze@eu.edu.ge

თამარ ჭყოიძე
სასწავლო პროცესის მართვის მენეჯერი
ელ. ფოსტა:chkoidze.tamar@eu.edu.ge

მარიამ გარსევანიშვილი
სასწავლო პროცესის მართვის მენეჯერი
ელ. ფოსტა: mariam.garsevanishvili@eu.edu.ge

თამარ მკურნალიძე
სასწავლო პროცესის მართვის მენეჯერი
ელ. ფოსტა: tamar.mkurnalidze@eu.edu.ge

ანა ყულოშვილი
სასწავლო პროცესის მართვის მენეჯერი
ელ. ფოსტა: ana.kuloshvili@eu.edu.ge

ოლღა ხუციშვილი
სასწავლო პროცესის მართვის მენეჯერი
ელ. ფოსტა: olga.khutsishvili@eu.edu.ge

 

 

 

გააზიარე გვერდი: