ჰორიზონტ ევროპის ოფისი

"ჰორიზონტი ევროპა" ოფისი ევროპის უნივერსიტეტში 2022 წლის აპრილში დაარსდა. აღნიშნული ოფისის კოორდინატორია გვანცა ჯიჩოშვილი.

ოფისის ფუნქციებია: ევროკომიის ქოლგის ქვეშ, განსაკუთრებით კი ჰორიზნტის მიერ გამოცხადებული საპროექტო კონკურსების შესახებ ევროპის უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის ინფორმირება, საინფორმაციო დღეების განხორციელება და ინდივიდუალური და ჯგუფური კონსულტაციების გამართვა. ასევე, საპროექტო კონკურსის განხილვა საინიციატივო ჯგუფთან ერთად, პარტნიორების მოძიება საერთაშორისო მასშტაბით და მათთან მოლაპარაკებების გამართვა, კონსორციემუს შექმნა და საპროექტო წინადადებაზე მუშობის პროეცესში ტექნიკური მხარდაჭერა, განაცხადის დარეგისტრირება პარტნიოერებთან ერთად.


ჰორიზონტ ევროპის ოფისის კოორდინატორი

გვანცა ჯიჩოშვილი

 

გააზიარე გვერდი:

Hello World!