აკადემიური და მოწვეული პერსონალი - სავეტერინარო მედიცინის ფაკულტეტი

სახელი გვარი პოზიცია აფილირება
სერგო რიგვავა პროფესორი  
შალვა მაკარაძე პროფესორი  
მაია კერესელიძე პროფესორი აფილირებული
მერაბ ნათიძე პროფესორი აფილირებული
ვაჟა ქვაჭრელიშვილი            პროფესორი  
გალია ცქვიტინიძე პროფესორი  
ნინო მილაშვილი პროფესორი  
ნაილე ორჯანელი ასოცირებული-პროფესორი  
ჯემალ ჯინჭარაძე ასოცირებული-პროფესორი  
ამირან რამიშვილი ასოცირებული-პროფესორი  
კობა მიქაძე ასოცირებული-პროფესორი  
მარინე მაწკეპლაძე ასოცირებული-პროფესორი        აფილირებული
თეიმურაზ    მარხვაშვილი ასოცირებული-პროფესორი  
შოთა ნებიერიძე ასოცირებული-პროფესორი  
ეკატერინე ჩაჩუა ასოცირებული-პროფესორი  
გიორგი ქვაჭრელიშვილი ასისტენტ-პროფესორი  
როლანდი მიტიჩაშვილი მოწვეული ლექტორი  
ჯემალ გუგუშვილი მოწვეული ლექტორი  
გურამ ტყემალაძე მოწვეული ლექტორი  
ბორის გოგოლაძე მოწვეული ლექტორი  
რამაზი კიკვიძე მოწვეული ლექტორი  
ლალი მანჯავიძე მოწვეული ლექტორი  
ეთერ ჭაჭუა მოწვეული ლექტორი  
ჯამბულ მაღლაკელიძე მოწვეული ლექტორი  
ანტონინა მსხილაძე მოწვეული ლექტორი  
ამროსი ჭკუასელი მოწვეული ლექტორი  
გიული გოგოლი მოწვეული ლექტორი  
ნანა მაისურაძე მოწვეული ლექტორი  
თენგიზ ყურაშვილი მოწვეული ლექტორი  
ნაირა მამუკელაშვილი მოწვეული ლექტორი  
კობა ნაცვალაძე მოწვეული ლექტორი  
მაია ბერუაშვილი მოწვეული ლექტორი  
ვლადიმერ თვალიაშვილი მოწვეული ლექტორი  
ანზორ ბიბილაშვილი მოწვეული ლექტორი  
ლეილა ზაქაშვილი  მოწვეული ლექტორი  
ლალი  ვაშაკიძე მოწვეული ლექტორი  
თემური პაპუაშვილი  მოწვეული ლექტორი  
ნათია  ნატროშვილი მოწვეული ლექტორი  
მეგი ზიბზიბაძე  მოწვეული ლექტორი  
მარინა ჭიკაიძე მოწვეული ლექტორი  
მანანა  ბუბაშვილი მოწვეული ლექტორი  
რევაზ ილაშვილი მოწვეული ლექტორი  
ნონა ფაღავა მოწვეული ლექტორი  
პავლე მხარგრძელი მოწვეული ლექტორი  
ავთანდილ  ხარაზიშვილი მოწვეული ლექტორი  
გააზიარე გვერდი: