სამართლის, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროგრამების შესახებ

სამართლის, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ხორციელდება შემდეგი საგანამანათლებლო პროგრამები: 

გააზიარე გვერდი:

Hello World!