სამართლის, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროგრამების შესახებ

სამართლის, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა  ფაკულტეტზე ხორციელდება შემდეგი საგანამანათლებლო პროგრამები: 

  1. სამართლის საბაკალავრო  პროგრამა
  2. ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა
  3. საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამა
  4. მასწავლებლების მომზადების საგანმანათლებლო  პროგრამა
გააზიარე გვერდი: