აკადემიური კალენდარი

2023-2024 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდარი
მედიცინის ფაკულტეტი / სტომატოლოგიის ფაკულტეტი

2024-2025 სასწავლო წლის მედიცინისა და სატომატოლოგიის ერთსაფეხურიან (ინგლისურენოვანი ) საგანმანათლებლო პროგრამებზე შემოდგომისა და გაზაფხულის სემესტრების აკადემიური კალენდარი:


ევროპის უნივერსიტეტის მედიცინის და სტომატოლოგიის ფაკულტეტების ერთსაფეხურიანი (ინგლისურენოვანი და ქართულენოვანი) და საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების (25 სექტემბრის ნაკადი) სტუდენტებისთვის 2023-2024 სასწავლო წლის შემოდგომისა და გაზაფხულის სემესტრების აკადემიური კალენდარი და აკადემიური და ადმინიტრაციული რეგისტრაციის ვადები:

 • მედიცინის და სტომატოლოგიის ფაკულტეტების (ინგლისურენოვანი) ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისთვის ადმინისტრაციული რეგისტრაციის ბოლო ვადად  განისაზღვროს 2024  წლის  19 თებერვალი
 • მედიცინის და სტომატოლოგიის ფაკულტეტების (ქართულენოვანი) ერთსაფეხურიანი და საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისთვის ადმინისტრაციული რეგისტრაციის ბოლო ვადად  განისაზღვროს 2024  წლის  15  მარტი.
 • მედიცინის და სტომატოლოგიის ფაკულტეტების (ინგლისურენოვანი) ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისთვის აკადემიური რეგისტრაციის ვადად განისაზღვროს  2024  წლის  11 - 16  მარტი.
 • მედიცინის და სტომატოლოგიის  ფაკულტეტების (ქართულენოვანი) ერთსაფეხურიანი და საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისთვის აკადემიური რეგისტრაციის ვადად განისაზღვროს  2024  წლის  18 - 20  მარტი.

 

მედიცინის და სტომატოლოგიის ფაკულტეტის (ინგლისურენოვანი) ერთსაფეხურიანი და საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტების (23 ოქტომბრის ნაკადი) გაზაფხულის სემესტრის ადმინისტრაციული და აკადემიური რეგისტრაციის ვადები:

 • მედიცინის და სტომატოლოგიის ფაკულტეტების (ინგლისურენოვანი) ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისთვის ადმინისტრაციული რეგისტრაციის ბოლო ვადად  განისაზღვროს 2024  წლის  19 თებერვალი
 • მედიცინის და სტომატოლოგიის ფაკულტეტების (ინგლისურენოვანი) ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისთვის აკადემიური რეგისტრაციის ვადად განისაზღვროს  2024  წლის  20 - 22  მარტი.

მედიცინის და სტომატოლოგიის ფაკულტეტების ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამების (ინგლისურენოვანი) სტუდენტებისთვის (სტუდენტებისათვის რომლებიც 2023-2024 აკადემიური წლის გაზაფხულის სემესტრი განსაზღვრული ჰქონდათ 22 იანვარი - 15 ივნისის ფარგლებში) 2023-2024 სასწავლო წლის ზაფხულის სემესტრში ადმინისტრაციული რეგისტრაციის ვადები:

 • მედიცინის და სტომატოლოგიის ფაკულტეტების (ინგლისურენოვანი) ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისთვის ადმინისტრაციული რეგისტრაციის ბოლო ვადად  განისაზღვროს 2024  წლის 1 ივნისი.
 • მედიცინის და სტომატოლოგიის ფაკულტეტების (ინგლისურენოვანი) ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისთვის აკადემიური რეგისტრაციის ვადა მოგვიანებით განისაზღვრება.

მედიცინის და სტომატოლოგიის ფაკულტეტების (ინგლისურენოვანი და ქართულენოვანი)  ერთსაფეხურიანი და საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისთვის  (სტუდენტებისათვის რომლებიც 2024-2025 აკადემიური წლის შემოდგომის სემესტრს დაიწყებენ  30  სექტემბერს)  ადმინისტრაციული და აკადემიური  რეგისტრაციის ვადები:

 • მედიცინის და სტომატოლოგიის ფაკულტეტების (ინგლისურენოვანი და ქართულენოვანი) ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისთვის ადმინისტრაციული რეგისტრაციის ბოლო ვადად  განისაზღვროს 2024  წლის  26 აგვისტო
 • მედიცინის და სტომატოლოგიის ფაკულტეტების (ინგლისურენოვანი და ქართულენოვანი) ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისთვის აკადემიური რეგისტრაციის ვადად განისაზღვროს  2024  წლის  9-22 სექტემბერი.
სამართლის, განათლების, ბიზნესისა და ტექნოლოგიების და სავეტერინარო მედიცინის ფაკულტეტი

შპს ევროპის უნივერსიტეტის სამართლის, განათლების, ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტის საბაკალავრო და სავეტერინარო მედიცინის ფაკულტეტის (ვეტერინარიის ინტეგრირებული სამაგისტრო) საგანმანათლებლო  პროგრამების 2023-2024 სასწავლო წლის  გაზაფხულის  სემესტრების აკადემიური კალენდარი:

 • ადმინიტრაციული რეგისტრაციის ბოლო ვადა -  2024  წლის  26  თებერვალი
 • აკადემიური რეგისტრაციის ვადები - 2024  წლის  4-9 მარტი

 

შპს ევროპის უნივერსიტეტის სამართლის, განათლების, ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტის სამაგისტრო საფეხურის და მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიან  საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2023-2024 სასწავლო წლის  შემოდგომის და გაზაფხულის  სემესტრების აკადემიური კალენდარი:

 • ადმინისტრაციული რეგისტრაციის ბოლო ვადად განსაზღვრულია 2024  წლის  2 მარტი;
 • აკადემიური რეგისტრაციის ვადად განსაზღვრულია 2024  წლის  7-9  მარტი.

უქმე დღეები
 • 1 და 2 იანვარი – ახალი წლის სადღესასწაულო დღეები;
 • 7 იანვარი – უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს შობის დღე;
 • 19 იანვარი – ნათლისღება – უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს გაცხადების დღე;
 • 3 მარტი – დედის დღე;
 • 8 მარტი – ქალთა საერთაშორისო დღე;
 • 9 აპრილი – საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტის მიღების დღე, საქართველოს ეროვნული ერთიანობის, სამოქალაქო თანხმობისა და სამშობლოსათვის დაღუპულთა მოგონების დღე;
 • 18 აპრილი - დიდი პარასკევი ;
 • 19 აპრილი  -  დიდი შაბათი;
 • 20 აპრილი - უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს ბრწყინვალე აღდგომის დღე;
 • 21  აპრილი -  მიცვალებულთა მოხსენიების დღე – აღდგომის მეორე დღე, ორშაბათი;
 • 9 მაისი – ფაშიზმზე გამარჯვების დღე;
 • 12 მაისი – საქართველოს ეკლესიის, როგორც სამოციქულო საყდრის, დამაარსებლის – წმინდა ანდრია მოციქულის ხსენების დღე;
 • 26 მაისი – საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე;
 • 28 აგვისტო – ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მიძინების დღე (მარიამობა);
 • 14 ოქტომბერი – მცხეთობის (სვეტიცხოვლობის, კვართის დღესასწაულის) დღე;
 • 23 ნოემბერი – გიორგობის დღე.
გააზიარე გვერდი:

Hello World!