კვლევა

უნივერსიტეტი ახორციელებს დარგობრივ სამეცნიერო-კვლევით მუშაობას - აქვს სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტები და გამოსცემს სამეცნიერო-პრაქტიკულ ჟურნალებს, რომლებიც რეფერირებადი და ინდექსირებადია ისეთ საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზებში, როგორებიც oaji, sis, google scholar და index copernicus.

გააზიარე გვერდი: