საგამოცდო ცენტრის ადმინისტრაცია

ნინო წულაძე - საგამოცდო ცენტრის უფროსი

მონიკა კობერიძე - საგამოცდო ცენტრის სპეციალისტი

მარიკა კვანტალიანი - საგამოცდო ცენტრის სპეციალისტი

გააზიარე გვერდი:

Hello World!