საგამოცდო ცენტრის ადმინისტრაცია

თიკო კობაძე - საგამოცდო ცენტრის უფროსი

ლია ლოსაძე - საგამოცდო ცენტრის სპეციალისტი

ლიზა კილაძე - საგამოცდო ცენტრის სპეციალისტი

გააზიარე გვერდი: