საგამოცდო ცენტრის ადმინისტრაცია

ნინო წულაძე - საგამოცდო ცენტრის უფროსი

მარიამ ხუნდაძე - საგამოცდო ცენტრის სპეციალისტი

ლიზა კილაძე - საგამოცდო ცენტრის სპეციალისტი

მაგდა ბერიკაშვილისაგამოცდო ცენტრის სპეციალისტი

გააზიარე გვერდი: