გლობალიზაციის ეკონომიკური და სოციალური პრობლემების კვლევითი ინსტიტუტის 2017

ევროპის უნივერსიტეტის გლობალიზაციის ეკონომიკური და სოციალური პრობლემების კვლევითი ინსტიტუტის მიერ 2017 წელს მომზადებულ და გამოცემულ იქნა საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „გლობალიზაცია და ბიზნესი“ მესამე და მეოთხე გამოშვება:

აქტივობები

გააზიარე გვერდი:

Hello World!