საქართველოს ეკონომიკური განვითარების კონცეპტუალური მოდელი გლობალიზაციის თანამედროვე პირობებში

ევროპის უნივერსიტეტის ბიზნესის და ტექნოლოგიების ფაკულტეტმა, გლობალიზაციის ეკონომიკური და სოციალური პრობლემების კვლევის ინსტიტუტმა 2017 წლის 13 აპრილს 17:00 საათზე ევროპის უნივერსიტეტის სააქტო დარბაზში ჩაატარა თეორიული სემინარი თემაზე: „საქართველოს ეკონომიკური განვითარების კონცეპტუალური მოდელი გლობალიზაციის თანამედროვე პირობებში“

მომხსენებელი იყო საქართველოს ყოფილი ფინანსთა მინისტრი, ეკონომიკის დოქტორი, პროფესორი დავით იაკობიძე

გააზიარე გვერდი:

Hello World!