მენეჯმენტი


მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამა


პროგრამაზე დაიშვებიან პირები, რომლებიც საერთო სამაგისტრო გამოცდებზე ჩააბარებენ B ტიპის ტესტს და დააკმაყოფილებენ პროგრამის აღწერილობით გათვალისწინებული მიღების სხვა წინაპირობების.

პროგრამის ხელმძღვანელი


 

გააზიარე გვერდი: