მენეჯმენტი


მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამა


პროგრამის ხელმძღვანელი


 

გააზიარე გვერდი: