მენეჯმენტი


მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამა

"ევროპის უნივერსიტეტის" მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამა ორიენტირებულია უმაღლესი განათლების თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი განათლების შეთავაზებით ბაზარზე მოთხოვნადი, თანამედროვე უნარებით აღჭურვილი, კომპეტენტური და კონკურენტუნარიანი სპეციალისტები მოამზადოს. რომლებიც, როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო კომპანიებში სხვადასხვა მმართველ რგოლში შეძლებენ დასაქმებას და საკუთარი წვლილის შეტანას ინოვაციურ სამეწარმეო საქმიანობაში, ბიზნესის წარმატებულ ადმინისტრირებასა და მნიშვნელოვანი გადაწყვტილებების მიღების პროცესში. 


პროგრამის ხელმძღვანელი


 

გააზიარე გვერდი:

Hello World!