გლობალიზაციის ეკონომიკური და სოციალური პრობლემების კვლევითი ინსტიტუტის აქტივობები 2016

ევროპის უნივერსიტეტის გლობალიზაციის ეკონომიკური და სოციალური პრობლემების კვლევითი ინსტიტუტის მიერ 2016 წელს მომზადებულ და გამოცემულ იქნა საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „გლობალიზაცია და ბიზნესი“ პირველი და მეორე გამოშვება:

აქტივობები


 

გააზიარე გვერდი:

Hello World!