საბაზო/საშუალო საფეხურის ფიზიკის, ქიმიის და ბიოლოგიის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული (საბაკალავრო-სამაგისტრო) საგანმანათლებლო პროგრამა

პროგრამის ხელმძღვანელები:

  • აფილირებული ასისტენტ-პროფესორი ნინო ფეტვიაშვილი,
  • ელ.ფოსტა: petviashvili.nino@eu.edu.ge

  • აფილირებული ასისტენტ-პროფესორი ნათია არაბული
  • ელ. ფოსტა: arabuli.natia@eu.edu.ge
გააზიარე გვერდი:

Hello World!