საბაზო/საშუალო საფეხურის მათემატიკის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული (საბაკალავრო-სამაგისტრო) საგანმანათლებლო პროგრამა

პროგრამის ხელმძღვანელები:

  • აფილირებული ასისტენტ-პროფესორი ნინო ფეტვიაშვილი,
  • ელ.ფოსტა: petviashvili.nino@eu.edu.ge

  • ასოცირებული პროფესორი მიმოზა ტყებუჩავა,
  • ელ. ფოსტა: mimozatkebuchava@yahoo.com
გააზიარე გვერდი:

Hello World!