უნივერსტეტი

პერსონალი

<span>ეკა კაველიძე </span>

ეკა კაველიძე

ასოცირებული პროფესორი
ფაკულტეტები:
სამართლის დოქტორი

ეკა კაველიძემ 2006-2012 წლებში წარმატებით დაასრულა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სამართლის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამები, 2017 წელს კი ამავე უნივერსიტეტში მოიპოვა სამართლის დოქტორის ხარისხი. 

სხვადასხვა წლებში მუშაობდა საქართველოს ბანკში და საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში. არის საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი. სხვადასხვა წლებში პედაგოგიურ საქმიანობას საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ეწეოდა. ამჟამად ევროპის უნივერსიტეტში მთავრობის პასუხისმგებლობის პრინციპების სალექციო კურსს უძრვება. ეკა კაველიძე ამავდროულად არის ტრენერი, არაერთი სამეცნიერო ნაშრომისა და პუბლიკაციის ავტორი, სამეცნიერო ხელმძღვანელი.

კონტაქტი : kavelidze.eka@eu.edu.ge

გააზიარე გვერდი: