თეორიული სემინარი თემაზე - ”საქართველოს ენერგეტიკული სისტემა თანამედროვე გამოწვევების პირობებში”

28 მარტს, 17 საათზე, ევროპის უნივერსიტეტში (შეხვედრების ოთახი №409) გაიმართება თეორიული სემინარი თემაზე - ”საქართველოს ენერგეტიკული სისტემა თანამედროვე გამოწვევების პირობებში”

მომხსენებელი:

ეკონომიკურ მეცნირებათა დოქტორი, პროფესორი დემურ ჩომახიძე

ღონისძიების ორგანიზატორები არიან ევროპის უნივერსიტეტის გლობალიზაციის ეკონომიკური და სოციალური პრობლემების კვლევითი ინსტიტუტი და ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტი.

გააზიარე გვერდი: