"ჰაიდელბერგის საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალში" პრაქტიკის გავლის მიზნით გამოცხადებული დამატებითი კონკრუსის შედეგები ცნობილია

გერმანიის "ჰაიდელბერგის საუნივერსიტეტო ჰოსპიტლის" ზოგადი, ვისცერული და ტრანსპლანტაციური ქირურგიის დეპარტამენტში კლინიკური პრაქტიკის გაივლის მიზნით გამოცხადებული დამატებითი კონკურსის შედეგები ცნობილია. 

"ევროპის უნივერსიტეტის" დიპლომირებული მედიკოსის  პროგრამის დამატებით ოთხი სტუდენტი "ჰაიდელბერგის საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალში" სრული დაფინანსებით მიემგზავრება.

სტუდენტები გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში სპეციალურად მათთვის შედგენილი პროგრამით გაივლიან სტაჟირებას, რაც  ხელს შუწყობს მათ კლინიკური უნარ-ჩვევების განვითარებასა და ცოდნის გაღრმავებაში.

ჰაიდელბერგის საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალში პრაქტიკის გავლის მიზნით შემდეგი სტუდენტები გაემგზავრებიან:

  • სოფიკო კინწურაშვილი
  • მაგდა იაკუბიძე
  • მარიამ თუნგია
  • ლუკა ლაცაბიძე
გააზიარე გვერდი:

Hello World!