ევროპის უნივერსიტეტში მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე საბუთების მიღება იწყება

ევროპის უნივერსიტეტში, მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიან საგანმანათლებლო პროგრამაზე საბუთების მიღება იწყება:

2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიან საგანმანათლებლო პროგრამაზე საბუთები მიიღება 15 სექტემბრიდან – 23  სექტემბერის (10:00 – 18:00 საათი) ჩათვლით, ევროპის უნივერსიტეტის ადმინისტრაციულ კორპუსში (მის.: გურამიშვილის #76, პირველი სართული).

მიღება გამოცხადებულია შემდეგ მიმართულებებზე:

 • დაწყებითი საფეხურის (I-VI) ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი;
 • დაწყებითი საფეხურის (I-VI) მათემატიკის მასწავლებელი;
 • საბაზო-საშუალო საფეხურის (VII-XII) ისტორის მასწავლებელი;
 • საბაზო-საშუალო საფეხურის (VII-XII) სამოქალაქო განათლების მასწავლებელი;
 • საბაზო-საშუალო საფეხურის (VII-XII) გეოგრაფიის მასწავლებელი;
 • დაწყებითი საფეხურის (I-VI) ბუნებისმეტყველების მასწავლებლი;
 • დაწყებითისაბაზო და საშუალო საფეხური (I- XII) ინგლისური ენა.

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე  ჩარიცხვის მსურველ პირთა მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხა:

 • განცხადება რექტორის სახელზე (ივსება უნივერსიტეტში ადგილზე);
 • რეზიუმე (CV);
 • უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის (დიპლომის) ნოტარიულად   დამოწმებული ასლი (არანაკლებ ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი);
 • ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისი საგნის გამოცდის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტი (საგამოცდო ბარათი);
 • ორი ფოტო 3x4 და CD-დისკზე ჩაწერილი;
 • სამხედრო აღრიცხვას დაქვემდებარებული პირებისთვის სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
 • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი.

 

 

გააზიარე გვერდი: