შიდა მობილობა ევროპის უნივერსიტეტში

ევროპის უნივერსიტეტში შიდა მობილობა დაიწყო: 

2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში, შიდა მობილობით სარგებლობის მსურველ სტუდენტთა განცხადებების მიღება განხორციელდება  1 სექტემბრიდან  6 სექტემბრის  ჩათვლით .

ევროპის უნივერსიტეტში შიდა მობილობით მისაღებ სტუდენტთა ვაკანტური ადგილების რაოდენობა საგანმანათლებლო პროგრამების მიხედვით:

1. სამართლის, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი:

  • სამართლის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა - 10 ვაკანტური ადგილი, მობილობა გამოცხადებულია I, III და VII  სასწავლო სემესტრზე;
  • საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა - 10 ვაკანტური ადგილი,  მობილობა გამოცხადებულია I და III  სასწავლო სემესტრზე;
  • ფსიქოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა - 10 ვაკანტური ადგილი, მობილობა გამოცხადებულია I, III და VII  სასწავლო სემესტრზე.

2. მედიცინის ფაკულტეტი:

  • დიპლომირებული მედიკოსის ინგლისურენოვანი ერთსაფეხურიანი საგანმაანთლებლო  პროგრამა - 5 ვაკანტური ადგილი, მობილობა გამოცხადებულია მე-2 დან მე-6 სემესტრის ჩათვლით;
  • სტომატოლოგიის  ინგლისურენოვანი  ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა - 5 ვაკანტური ადგილი, მობილობა გამოცხადებულია მე-2 დან მე-4 სემესტრის ჩათვლით;

3. ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტი:

  • ბიზნესის ადმინისტრირების  საბაკალავრო პროგრამა -  15 ვაკანტური ადგილიშიდა მობილობა გამოცხადდება  I, III, V და  VII სასწავლო სემესტრზე;
  • ინფორმატიკის  საბაკალავრო პროგრამა -  15  ვაკანტური ადგილი,  მობილობა გამოცხადდება  I, III, V და  VII  სასწავლო სემესტრზე;

 

გააზიარე გვერდი: