მოსწავლეთა მეექვსე საშობაო ოლიმპიადის პირველადი შედეგები ინფორმატიკაში

ევროპის უნივერსიტეტმა პროგრამირების მხარდაჭერის ასოციაციისა და კომპანია სოფტგენის მხარდაჭერით 21.03.2021-ში ჩაატარა მოსწავლეთა მეექვსე საშობაო ოლიმპ­იადა ინფორმატიკაში.

 ჩატარებული ოლიმპიადის პირველადი შედეგები შეგიძლიათ იხილოთ:

შეგიძლიათ იხილოთ ამოცანების პირობები და შესაბამისი ამოხსნები

იგეგმება დაპროგრამების ნომინაციის ამოცანების ვიდეო გარჩევა. რის შესახებაც გაც­ნობებთ დამატებით.

მონაწილეებს უფლება აქვთ შედეგები გაასაჩივრონ 27.03.2021 18 საათამდე, შესაბამის მოთ­ხოვნას განიხილავს ოლიმპიადის საორგანიზაციო კომიტეტი. მონაწილემ  შესა­ბამისი აპელაცია უნდა გააგზვნოს olymp@eu.edu.ge  ელექტრონულ ფოსტაზე.

გააზიარე გვერდი: