ევროპის უნივერსიტეტში მეოთხე პანელური დისკუსია გაიმართა

ევროპის უნივერსიტეტის გლობალიზაციის ეკონომიკური და სოციალური პრობლემების კვლევითი ინსტიტუტის ორგანიზებით, მეოთხე პანელური დისკუსია, "პანდემია 2020, საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური გამოწვევები და მოლოდინები 2021 წელს გლობალიზაციის კონტექსტით“, გაიმართა.

პანდემიური ვითარებიდან გამომდინარე, დისკუსია დისტანციურად ჩატარდა და მასში მონაწილეობდნენ მეცნიერთანამშრომლები, მოწვეული ექსპერტები და პროფესორები,  როგორც გლობალიზაციის ეკონომიკური და სოციალური პრობლემების კვლევითი ინსტიტუტიდან, ასევე საქართველოს სხვადასხვა უნივერსიტეტებიდან.

დისკუსიას მოდერატორობას უწევდა ევროპის უნივერსიტეტის პროფესორი გივი ბედიანაშვილი.

მსგავსი ტიპის დისკუსიების ციკლი, ევროპის უნივერსიტეტში, 2021 წელსაც გაგრძელდება.

გააზიარე გვერდი:

Hello World!