ტიმიშოარას დასავლეთ უნივერსიტეტის საზაფხულო სკოლაში მონაწილეობის მსურველთათვის შიდა კონკურსი დასრულებულია!

გამოვლინდა 5 გამარჯვებული სტუდენტი, რომელთაც ევროპის უნივერსიტეტი  რეგისტრაციისა და დასწრების საფასურს სრულად დაუფარავს.

 გრანტის მფლობელები გახდნენ: : 

 • ალიკია ჩიპურუპალი (დიპლომირებული მედიკოსის პროგრამა))
 • ნინო ცაბუტაშვილი (სამართლის პროგრამა)
 • ნათია ბეგლარაშვილი (ბიზნესის ადმინისტრირების პროგრამა)
 • თამარ ელიაძე (ფსიქოლოგიის პროგრამა)
 • დავით ძაძუა (სამართლის პროგრამა)

ევროპის უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახური ულოცავს გამარჯვებულებს და მათ წარმატებას უსურვებს!

შეგახსენებთ, რომ ტიმისოარას დასავლეთ უნივერსიტეტის საზაფხულო სკოლა არის ორკვირიანი (31 აგვისტო - 13 სექტემბერი) მულტიდისციპლინარული პროგრამა, რომელიც მონაწილეებს სთავაზობს უნიკალურ საერთაშორისო გამოცდილებას მრავალფეროვანი კურსებზე დასწრებისა და პიროვნულ განვითარებაზე ორიენტირებულ პროფესიულ ვორკშოპებში მონაწილეობის გზით.

კურსები:

 • ბიოქიმიის ასპექტები სხვადასხვა სამედიცინო მდგომარეობისას (მედიცინა)
 • კულტურული გეოგრაფია და კულტურული ტურიზმი (ტურიზმი და საზოგადოებრივი გეოგრაფია)
 • დაბეგვრა და საბუღალტრო აღრიცხვა ციფრული ერასა და გლობალურ ეკონომიკაში ეკონომიკა, ბიზნესი, ფინანსები, ციფრული ტექნოლოგიები)
 • კაპიტალის ბაზრის რისკების მენეჯმენტი (ბიზნესი, მენეჯმენტი, ეკონომიკა)
 • სამყაროსა და კოსმოლოგიის ისტორია (ისტორია, გეოგრაფია, ფილოსოფია)
 • უსაფრთხოება და კრიპტოგრაფია (ინფორმაციული ტექნოლოგიები, უსაფრთხოების კვლევები)
 • მასმედია და საზოგადოებასთან ურთიერთობა - ტექნიკა და სტრატეგია (პიარ ტექნოლოგიები, საერთაშორისო ურთიერთობები)

ვორკშოპები:

 • პროაქტიული ჩართულობა უკეთესი სამოქალაქო საზოგადოებისთვის
 • პრეზენტაციის უნარები და არავერბალური კომუნიკაცია
 • ლიდერობის კომპეტენციები და მუშაობის მომავალი
 • შეცვლაზე ორიენტირბული აზროვნების გამომუშავება: წაახალისეთ საკუთარი თავი, როგორც სოციალური მეწარმე 
 • საჯარო გამოსვლის სტრატეგიები 

ტიმიშოარას დასავლეთ უნივერსიტეტისგვიან საზაფხულო სკოლაზე სხვა დეტალური ინფორმაცია ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართზე: http://ri.uvt.ro/west-university-of-timisoara-late-summer-school/

გააზიარე გვერდი: