ევროპის უნივერსიტეტის 2020-2021 აკადემიური წლის ინგლისურენოვანი საგნების კატალოგი

ევროპის უნივერსიტეტის 2020-2021 აკადემიური წლის ინგლისურენოვანი საგნების კატალოგი უკვე ხელმისაწვდომია!

ევროპის უნივერსიტეტი სრულ მზადყოფნას აცხადებს, მიიღოს საერთაშორისო სტუდენტები და თითოეულ პროგრამაზე მათ ინგლისურენოვანი კურსების ფართო არჩევანს სთავაზობს.

სურვილის შემთხვევაში, ინგლისურენოვანი საგნების არჩევის საშუალება ეძლევათ ადგილობრივ სტუდენტებსაც.

კატალოგის სანახავად იხ. თანდართული ფაილი:

მიმაგრებული ფაილები:
გააზიარე გვერდი: