საერთაშორისო მობილობისთვის სტუდენტთა შესარჩევი კონკურსის შედეგები უკვე ცნობილია

საერთაშორისო აკადემიური მობილობისთვის სტუდენტთა შესარჩევი კონკურსის შედეგები ცნობილია!

გამოვლინდა 3 გამარჯვებული სტუდენტი, რომელთაც ევროპის უნივერსიტეტი სრულად დაუფარავს ევროკავშირის მასპინძელ უნივერსიტეტში სწავლის გადასახადს, ისევე როგორც დანიშნულების ქვეყანაში გამგზავრებისა და იქ ცხოვრების საფასურს.

აღნიშნული სტიპენდიით დაჯილდოვდნენ:

  • მანანა ტყემალაძე (ტურიზმის ადმინისტრირების პროგრამა)
  • გიორგი ლოთიშვილი (საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამა)
  • ლანა ნავროზაშვილი (სამართლის პროგრამა)

შემოთავაზებულია შემდეგი მიმართულებები:

  • ტურიზმის ადმინისტრირების პროგრამა - University of Applied Sciences of Burgenland (ავსტრია) ან Varna University of Management (ბულგარეთი)
  • საერთაშორისო ურთიეთობების პროგრამა - Vistula University (პოლონეთი) ან WSB University of Dabrowa Gornicza (პოლონეთი)
  • სამართლის პროგრამა - University of Malaga (ესპანეთი) ან Vistula University (პოლონეთი)

ევროპის უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახური ულოცავს გამარჯვებულ სტუდენტებს და უსურვებს მათ წარმატებებს!

გააზიარე გვერდი: