კორონავირუსი, გლობალიზაცია და საქართველო: ეკონომიკური და სოციალური გამოწვევები

ვროპის უნივერსიტეტის გლობალიზაციის ეკონომიკური და სოციალური პრობლემების კვლევითი ინსტიტუტის, ბიზნესის და ტექნოლოგიების ფაკულტეტის ორგანიზებით, ევროპის უნივერსიტეტში მორიგი მეორე ონლაინ პანელური დისკუსია გაიმართა.

თემა: "კორონავირუსი, გლობალიზაცია და საქართველო:
ეკონომიკური და სოციალური გამოწვევები"

დისკუსიას მოდერატორობას უწევდა, ევროპის უნივერსიტეტის პროფესორი, გივი ბედიანაშვილი.

დისკუსიაში მონაწილეობდა თორმეტამდე წამყვანი მეცნიერი სხადასხვა უნივერსიტეტიდან. მოხსენებები გააკეთეს: პროფესორმა თეიმურაზ შენგელიამ (თსუ), პროფესორმა იოსებ არჩვაძემ და პროფესორმა ნიკოლოზ ჩიხლაძემ (ქუთაისის უნივერსიტეტი). მოსაზრებებით გამოვიდნენ: პროფესორ ავთანდილ სულაბერიძე (ილიაუნი), პროფესორ გოჩა თუთბერიძე (ევროპის უნივერსიტეტი), პროფესორი დავით აფციაურ (პეკინის უნივერსიტეტი), პროფესორი გივი ბედიანაშვილი (ევროპის უნივერსიტეტი), პროფესორი მიხეილ თოქმაზიშვილი (თსუ), პროფესორი თენგიზ ვერულავა (ილიაუინი), პროფესორი გივი ლემონჯავა (საქართველოს უნივერისტეტი)

პანელური დისკუსიების ციკლი გაგრძელდება პრობლემატიკის კონკრეტული განხილვების ფორმატში.

გააზიარე გვერდი:

Hello World!