ტრენინგი თემაზე: „შეფასების თანამედროვე მეთოდები უმაღლეს განათლებაში“

30 ნოემბერს, ევროპის უნივერსიტეტში სწავლების თანამედროვე მეთოდების ტრენინგცენტრის ორგანიზებით გაიმართა ტრენინგი - სწავლა- სწავლებისა და შეფასების თანამედროვე მეთოდები უმაღლეს განათლებაში. 

ტრენინგცენტრის ტრენერმა - ეკატერინე ნაცვლიშვილმა  ევროპის უნივერსიტეტის ბიზნენისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტის, კერძოდ, ინფორმატიკის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამისა და ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის პროფესორ-მასწავლებელთათვის ჩაატარა ტრენინგი.

ტრენერმა - ეკატერინე ნაცვლიშვილმა ტრენინგის მსვლელობისას ყურადღება გაამახვილა, როგორც სწავლა-სწავლების მეთოდებზე, ასევე, შეფასების უკვე არსებულ და თანამედროვე მეთოდებზე და მათ შორის ძირითადი მსგავსება- განსხვავებების დემონსტრირება მოახდინა პრაქტიკული დავალებების საშუალებით.

სწავლების თანამედროვე მეთოდების ტრენინგცენტრი გეგმავს დეკემბერში განახორციელოს სხვადასხვა მიმართულების ტრენინგები ევროპის უნივერსიტეტის აკადემიური, თუ მოწვეული პერსონალისთვის.

გააზიარე გვერდი: