ტრენინგი თემაზე: „შეფასების თანამედროვე მეთოდები უმაღლეს განათლებაში“

30 ნოემბერს, ევროპის უნივერსიტეტში სწავლების თანამედროვე მეთოდების ტრენინგცენტრის ორგანიზებით გაიმარტა ტრენინგი - შეფასების თანამედროვე მეთოდები უმაღლეს განათლებაში. 

ტრენინგიტრენინგცენტრის ტრენერმა - ეკატერინე ნაცვლიშვილმა ჩაატარა. ტრენინგი ევროპის უნივერსიტეტის ბიზნენის ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთათვის ჩატარდა.

ტრენერმა - ეკატერინე ნაცვლიშვილმა ტრენინგის მსვლელობისას ყურადღება გაამახვილა შეფასების უკვე არსებულ და თანამედროვე მეთოდებზე და მათ შორის ძირითადი მსგავსება- განსხვავებების დემონსტრირება პრაქტიკული დავალებების საშუალებით მოახდინა.

სწავლების თანამედროვე მეთოდების ტრენინგცენტრი გეგმავს დეკემბერში განახორციელოს სხვადასხვა მიმართულების ტრენინგები ევროპის უნივერსიტეტის აკადემიური, თუ მოწვეული პერსონალისთვის.

გააზიარე გვერდი: