სემინარი ,,თანამედროვე საქართველოს დემოგრაფიული განვითარების ტენდენციები”

2019 წლის 17 სექტემბერს, 17 საათზე, ევროპის უნივერსიტეტში (შეხვედრების ოთახი №409) გაიმართება თეორიული სემინარი თემაზე

,,თანამედროვე საქართველოს დემოგრაფიული განვითარების ტენდენციები

მომხსენებელი:

აქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი საქართელოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივესიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ეკონომიკის დოქტორი ანზორ სახვაძე

ღონისძიების ორგანიზატორები არიან ევროპის უნივერსიტეტის გლობალიზაციის ეკონომიკური და სოციალური პრობლემების კვლევითი ინსტიტუტი და ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტი.

გააზიარე გვერდი:

Hello World!