გლობალიზაციის ეკონომიკური და სოციალური პრობლემების კვლევითი ინსტიტუტი-2022/2023

ევროპის უნივერსიტეტის გლობალიზაციის ეკონომიკური და სოციალური პრობლემების კვლევითი ინსტიტუტის მიერ 2022-23 წელს მომზადებულ და გამოცემულ იქნა საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „გლობალიზაცია და ბიზნესის“ მე-12, მე-13, მე-14 და მე-15 ნომრები: 

https://eugb.ge/index.php/111/issue/view/14

https://eugb.ge/index.php/111/issue/view/6

https://eugb.ge/index.php/111/issue/view/13

https://eugb.ge/index.php/111/issue/view/12 

გააზიარე გვერდი:

Hello World!