საერთაშორისო კონფერენციები - სამართლის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი