სტუდენტები

ევროპის უნივერსიტეტის მიზანია, როგორც თავის, ასევე საერთაშორისო გაცვლითი პროგრამის მონაწილე სტუდენტებს შეუქმნას კომფორტული გარემო. გთხოვთ, იხილოთ საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის ძირითადი მიმართულებები ამ კუთხით.

გააზიარე გვერდი: