ფაკულტეტის საბჭო

N

გვარი სახელი

აკადემიური თანამდებობა

1.  

ჟამუტაშვილი მაია

პროფესორი

2.  

მალიძე დავით

პროფესორი

3.  

გურგენიძე გიორგი

პროფესორი

4.  

სახელაშვილი ირინე

პროფესორი

5.  

გიორგაძე ცისანა    

პროფესორი

6.  

უერთაშვილი ზაზა

პროფესორი

7.  

რჩეულიშვილი ოლია

ასოცირებული-პროფესორი

8.  

გოგნაძე თინათინ

ასოცირებული-პროფესორი

9.  

შოშიაშვილი ვახტანგ

ასოცირებული-პროფესორი

10.  

ჩხიკვიშვილი ნანა

ასოცირებული-პროფესორი

11.  

რიგვავა ლიანა

ასოცირებული-პროფესორი

12.  

ომიაძე ქეთევან

ასისტენტ-პროფესორი

13.  

დავით ელგანდაშვილი

ასისტენტ-პროფესორი

14.  

დარასელია მედეა

ასისტენტ-პროფესორი

15.  

ბერიძე ნუნუ

ასისტენტ-პროფესორი

16.  

ქარუმიძე ნათია

ასისტენტ-პროფესორი

17.  

ჯაბაური ანა

ასისტენტ-პროფესორი

18.  

მუსელიანი თეა

ასისტენტ-პროფესორი

19.  

ჯაბუა მაია

ასისტენტ-პროფესორი

20.  

წიკლაური შორენა

ასისტენტ-პროფესორი

21.  

კუსრაძე ია

ასისტენტ-პროფესორი

22.  

ზაქარია ჰამიდა საკერი 

ასისტენტი

23.  

სალომე ომიაძე

ასისტენტი

24.  

გიორგი თიბილაშვილი

სტუდენტი

25.  

სარაბუ  ვენკატა ნაგა მეღანა

სტუდენტი

26.  

მოჰჰამედ  ქუმარ ნაიკ

სტუდენტი

27.  

აჰმად ისმაელ

სტუდენტი

28.  

ანკიტ კადიან

სტუდენტი

29.  

ნიდჰი მაჰარაჯ

სტუდენტი

30.  

ტეჯასვი ხანეეჯა

სტუდენტი

გააზიარე გვერდი: