უნივერსტეტი

პერსონალი

<span>ია კუსრაძე </span>

ია კუსრაძე

ასისტენტ პროფესორი
ფაკულტეტები:
სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებათა დოქტორი

ია კუსრაძემ 2006 წელს წარმატებით დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტი, 2013 წელს - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებათა დოქტორის ხარისხი მიენიჭა.

2005 წლიდან დღემდე არის გ. ელიავას სახ. ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტის ზოგადი მიკრობიოლოგიის ლაბორატორიის  მეცნიერ-მკვლევარი, 2015 წლიდან კი - ფარმაცევტული კომპანია შპს ჯი-ემ-პის მიკრობიოლოგიური კონტროლის ლაბორატორიის მიკრობიოლოგი.

გავლილი აქვს სხვადასხვა ტრნინგები, როგორც ქვეყნის ფარგლებს შიგნით, ისე მის გარეთაც. მათ შორის: T4-ლაბორატორია, ევერგრინიის სახელმწიფო კოლეჯი (ოლიმპია, აშშ, 2009); ბიოინფორმატიკის ცენტრი, ქიმიური კვლევის ინსტიტუტი, კიოტოს უნივერსიტეტი (იაპონია, 2013); გენური ინჟინერია, მასაჩუსეტის ტექნოლოგიური ინსტიტუტი (აშშ, 2015).

გამოქვეყნებული აქვს ათეულობით სამეცნიერო ნაშრომი და პუბლიკაცია.

კონტაქტი:  iakusradze@yahoo.com 

 

გააზიარე გვერდი: