უნივერსტეტი

პერსონალი

<span>ნონა ქავთარაძე</span>

ნონა ქავთარაძე

ასისტენტ პროფესორი
ფაკულტეტები:
ბიზნესის ადმინისტრირების აკადემიური დოქტორი

ნონა ქავთარაძემ 2004 წელს წარმატებით დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის ფინანსებისა და საბანკო საქმის საბაკალავრო პროგრამა.  2006 წელს დაამთავრა ამავე უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სახელმწიფო ფინანსების სამაგისტრო პროგრამა. 2014 წელს  ამავე ფაკულტეტზე ბიზნესის ადმინისტრირების აკადემიური დოქტორის ხარისხი მიენიჭა.

2011 წლიდან 2013 წლამდე მუშაობდა სააქციო საზოგადოება პრივატბანკში. პედაგოგიურ საქმიანობას 2009 წლიდან ეწევა. ამჟამად ევროპის უნივერსიტეტში საჯარო ფინანსების სალექციო კურსს უძღვება.

ნონა ქავთარაძე არის არაერთი სამეცნიერო პუბლიკაციის ავტორი.

კონტაქტი: nonakavtaradze@gmail.com

გააზიარე გვერდი: