უნივერსტეტი

პერსონალი

<span>მანანა კოპალიანი</span>

მანანა კოპალიანი

ასოცირებული პროფესორი
ფაკულტეტები:
სამართლის დოქტორი

მანანა კოპალიანმა 1994 წელს წარმატებით დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალის ისტორია-იურიდიულის ფაკულტეტი, 2004 წელს - თბილისის ბიზნესის სახელმწიფო ინსტიტუტის სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი. 2007 წელს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სამართლის დოქტორის ხარისხი მიენიჭა.

2007-2009 წლებში დეკანის თანამდებობას იკავებდა თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ-სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე.

ამჟამად ევროპის უნივერსიტეტში შემდეგ სალექციო კურსებს უძღვება: ქართული სამართლის ისტორია და შესავალი სამართალ მცოდნეობაში.

მონაწილეობა აქვს მიღებულ ადგილობრივ და საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში.

 კონტაქტი: manokopaliani@gmail.com

გააზიარე გვერდი: