უნივერსტეტი

პერსონალი

<span>ქრისტინე მაჭარაშვილი</span>

ქრისტინე მაჭარაშვილი

ასოცირებული პროფესორი
ფაკულტეტები:

ქრისტინე მაჭარაშვილმა 1998 წელს წარმატებით დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის მაგისტრატურის საფეხური, 2006 წელს კი ამავე უნივერსიტეტის მიზნობრივი ასპირანტურა.

პედაგოგიურ საქმიანობას 1998 წლიდან დღემდე სხვადასხვა უნივერსიტეტში ეწევა. ამჟამად ევროპის უნივერსიტეტში საერთაშორისო შესავალს, საერთაშორისო თეორიას, დიპლომატიის თეორიასა და პრაქტიკასა და საგარეო პოლიტიკის სალექციო კურსს უძღვება.

ქრისტინე მაჭარაშვილი არის არაერთი სამეცნიერო ნაშრომების ავტორი. მონაწილეობა აქვს მიღებული სხვადასხვა  სამეცნიერო კონფერენციაში.  

კონტაქტი: machanashvili.christine@eu.edu.ge, k_macharashvili@yahoo.com

გააზიარე გვერდი: