უნივერსტეტი

პერსონალი

<span>ლექსო ლემონჯავა</span>

ლექსო ლემონჯავა

ასისტენტ პროფესორი
ფაკულტეტები:
ფინანსების დოქტორი

ლექსო ლემონჯავამ 2006 წელს წარმატებით დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საფინანსო საბანკო და სადაზღვეო საქმის საბაკალავრო პროგრამა, 2009 წელს კი შპს თბილისის უნივერსიტეტის მაგისტრატურა ამავე კვალიფიკაციით. 2013 წელს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ფინანსების დოქტორის ხარისხი მიენიჭა.

პედაგოგოიურ საქმიანობას 2010 წლიდან სხვადასხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ეწევა. 2013 წლიდან დღემდე ევროპის უნივერსიტეტის ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტზე ფინანსების სალექციო კურსს უძღვება.

კონტაქტი: lemonjava.lekso@eu.edu.ge

გააზიარე გვერდი: