უნივერსტეტი

პერსონალი

<span>ნუგზარ სიჭინავა</span>

ნუგზარ სიჭინავა

მოწვეული პერსონალი
ფაკულტეტები:

ნუგზარ სიჭინავამ 2002 წელს წარმატებით დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალი სამართალმცოდნეობის სპეციალობით, მიენიჭა იურისტის კვალიფიკაცია. ამჟამად საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჟინერიგნის ფაკულტეტზე დოქტორანტურის საფეხურზე სწავლობს.

2003 წლიდან 2004 წლამდე მუშაობდა ქ. სოხუმის მერიის იურიდიული განყოფილების სპეციალისტად, 2004-2016 წლებში - იმავე განყოფილების უფროსი. 2006 წლიდან 2010 წლამდე საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში სხვადასხვა პოზიციას იკავებდა, მათ შორის იყო: ლიცენზირებული სამმართველოს მთავარი სპეციალისტის მოვალეობის შემსრულებლი, ლიცენზირებისა და აპოსტილის დეპარტამნეტის  მთავარი სპეციალისტის მოვალეობის შემსრულებელი, ლიცენზირების, ლეგალიზაციის და აპოსტილის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტის მოვალეობის შემსრულებელი. 2010-2011 წლებში სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრში განათლების აღიარების სამსახურის უფროსის თანამდებობას იკავებდა, 2011 წლიდან დღემდა გახლავთ რეესტრისწარმოების, აპოსტილისა და ლეგალიზაციის სამსახურის, ნამდვილობისა და დასტურების სამმართველოს უფროსი.

ამჟამად ევროპის უნივერსიტეტის სამართლის, ჰუმანიტარულ და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტზე სახელშეკრულებო სამართალის სალექციო კურსს უძღვება.

კონტაქტი: nugzar.sichinava@eqe.ge; sichinava.nugzar@eu.edu.ge

გააზიარე გვერდი: