უნივერსტეტი

პერსონალი

<span>ლაშარ ქურდაშვილი</span>

ლაშარ ქურდაშვილი

მოწვეული პერსონალი
ფაკულტეტები:
ბიზნეს-ადმინისტრირების დოქტორი

ლაშარ ქურდაშვილმა 2010 წელს წარმატებით დაამთავრა კავკასიის ბიზნეს სკოლის ბიზნესის ადმინისტრირების მიმრთულება, აუდიტის სპეციალობით. 2012 წელს - სასწავლო უნივერსიტეტი რვალი, ბიზნესის ადმინისტრირების სპეციალობით (დოქტორანტურა). 2013 წელს კი -  თბილისის სახემწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი.

2009-2011 წლებში  კოპანია Geocell-ში სხვადასხვა პოზიციაზე მუშაობდა. 2011-2012 წლებში კომპანია Euroezo-ს აღმასრულებელი დირექტორის თანამდებობას იკავებდა.  2012-2013 წლებში კომპანია Chrystal საქართველოში  დირექტორის მოვალეობას ასრულებდა. 2010 წელს დააფუძნა Friends ჰოსტელების ქსელი. პედაგოგიურ საქმიანობას 2013 წლიდან ქართულ-ევროპულ აკადემიაში ეწევა.  არის არაერთი პუბლიკაციის ავტორი.

ამჟამად ევროპის უნივერსიტეტის ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტზე ადამიანიური რესურსების მართვას, პროექტების მენეჯმენტსა და გიდის ხელოვნების სალექციო კურსებს უძღვება.

კონტაქტი : kurdadze.lashari@eu.edu.ge

გააზიარე გვერდი: