უნივერსტეტი

პერსონალი

<span>დარეჯან ბიწაძე</span>

დარეჯან ბიწაძე

მოწვეული პერსონალი
ფაკულტეტები:
მათემატიკის დოქტორი

დარეჯან ბიწაძემ 1976 წელს წარმატებით დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მენაქინა-მათემატიკის ფაკულტეტი, 1990 წელს კი მატემატიკის დოქტორის ხარისხი მიენიჭა.

1976-1993 წლებში საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ნ.მუსხელიშვილის სახელობის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი გახლდათ. პედაგოგიურ საქმიანობას სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებებში 1993 წლიდან ეწევა. ევროპის უნივერსიტეტში მათემათიკის, ეკონომიკისა და ალბათობის თეორიის სალექციო კურსებს უძღვება.

დარეჯან ბიწაძე არის მრავალი საერთაშორისო კონფერენციისა და სიმპოზიუმის მონაწილე, გამოქვეყნებული აქვს 40-მდე სამეცნიერო ნაშრომი, მათ შორის 4 დამხმარე სახელმძღვანელო.

კონტაქტი : bitsadze.darejan@eu.edu.ge

გააზიარე გვერდი: