უნივერსტეტი

პერსონალი

<span>ია გოდერძიშვილი</span>

ია გოდერძიშვილი

ასისტენტ პროფესორი
ფაკულტეტები:
ბიზნესის ადმინისტრირების აკადემიური დოქტორი

ია გოდერძიშვილმა 1996 წელს წარმატებით დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინჟინრო-ეკონომიკური ფაკულტეტი2014 კი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტში ბიზნესის ადმინისტრირების აკადემიური დოქტორის კვალიფიკაცია მიენიჭა.

სხვადასხვა წლებში პედაგოგიურ საქმიანობას ეწეოდა ხარისხის მართვის უნივერსიტეტში, აიბი - ევროკავკასიურ უნივერსიტეტსა და საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში. 2012-2015 წლებში შპს ეკონომიკისა და მენეჯმენტრის ცენტრის თეორიული და პრაქტიკული ბუღალტერიის წამყვანი პედაგოგი იყო, 2008-2013 წლებში კი - შპს ტურისტული სააგენტო მედეატური 2007-ის მთავარი ბუღალტერი. ამჟამად ევროპის უნივერსიტეტის ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტეზე ბუღალტრული აღრიცხვისა და გადასახადების სალექციო კურსებს უძღვება. არის ორი დამხმარე სახელმძღვანელოსა და რვა სამეცნიერო სტატიის ავტორი. მონაწილეობა აქვს მიღებული სხვადასხვა სამეცნიერო კონფერენციაში. მინიჭებული აქვს არაერთი ჯილდო და სერტიფიკატი. 

კონტაქტი : goderdzishvili.ia@eu.edu.ge

გააზიარე გვერდი: