უნივერსტეტი

პერსონალი

<span>ანნა ჭიღიტაშვილი</span>

ანნა ჭიღიტაშვილი

პროფესორი
ფაკულტეტები:
სამართლის დოქტორი

ანნა ჭიღიტაშვილს 1991 წელს იურისტის კვალიფიკაცია მოსკოვის შსს უმაღლესი სკოლის მიერ მიენიჭა, 2009 წელს კი სამართალმცოდნეობის დოქტორის აკადემიური ხარისხი მოიპოვა (დისერტაციის თემა: ,,ტერორიზმის თანამედროვეობის გლობალური პრობლემა’’). 2010 წელს დაამთავრა საერთაშორისო სამართალდამცავთა  აკადემიის - ILEA (ბუდაპეშტისამართალდამცავ აღმასრულებელთა განვითარების  ექსპერტთა პროგრამა.

1992-2006 წლებში მუშაობდა საქართველოს შსს და უშიშროების სამინისტორების საგამოძიებო სამსახურების გამომძიებლის თანამდებობებზე. არის პოლიციის პოლკოვნიკი. გავლილი აქვს საერთაშორისო სამართალდამცავთა ტრენინგები ტერორიზმისკორუფციისორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლისა და სხვა მიმართულებით. არის არაერთი  მონოგრაფიისა და  სამეცნიერო სტატიის ავტორი.

პედაგოგიურ მოღვაწეობას იწყებს 1996 წლიდან საქართველოს სახელმწიფო უშიშროების სამინისტროს აკადემიიდან, ხოლო 2006-2012 წლებში აგრძელებს საქართველოს შსს აკადემიის კრიმინალური პოლიციის ფაკულტეტის ხელმძღვანელად. ამჟამად ევროპის უნივერსიტეტში სალექციო კურსებს უძღვება სისხლის სამართლისა და კრიმინალისტიკის მიმართულებით. 

კონტაქტი : chighitashvili.anna@eu.edu.ge

გააზიარე გვერდი: