"ევროპის უნივერსიტეტის'' მედიცინის ფაკულტეტზე პლაგიატის აღმოჩენისა და რეაგირების მექანიზმების შესახებ მორიგი შეხვედრა ჩატარდა

"ევროპის უნივერსიტეტის'' მედიცინის ფაკულტეტზე პლაგიატის აღმოჩენისა და რეაგირების მექანიზმების შესახებ პროგრამის ხელმძღვანელებისა და შესაბამისი სასწავლო კურსების განმახორციელებელი პერსონალისათვის მორიგი შეხვედრა ჩატარდა. 

შეხვედრაზე სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობის ცენტრის ხელმძღვანელის მიერ განხილული იყო პლაგიატის ამომცნობი ელექტრონული პროგრამის  Turnitin-ის (ტურნიტინი)  გამოყენების და სტუდენტთა წერილობითი ნამუშევრების პლაგიატის პროგრამაში გადამოწმებისა და რეაგირების სემესტრული ანგარიშების წარდგენის საკითხი.

გააზიარე გვერდი: