"კორონომიკა: ეკონომიკური მეცნიერების და ეკონომიკური პოლიტიკის თანამედროვე გამოწვევები"

ევროპის უნივერსიტეტი III ეროვნული სამეცნიერო კონფერენციის თანაორგანიზატორია.

  • თემა: "კორონომიკა: ეკონომიკური მეცნიერების და ეკონომიკური პოლიტიკის თანამედროვე გამოწვევები";
  • კონფერენცია ეძღვნება პროფესორ ნოდარ ხადურის ხსოვნას;
  • კონფერენცია ტარდება ეკონომისტის დღეს და განხილული იქნება ეკონომიკური სფეროს პრობლემატიკა.      

დეტალები იხილეთ თანდართულ ფაილში.

გააზიარე გვერდი: