ევროპის უნივერსიტეტი გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის აკადემიური კვალიფიკაციების ბაზაშია

გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის აკადემიური კვალიფიკაციების ბაზაში (Anabin - Informationssystem zur Anerkennung) ევროპის უნივერსიტეტის შესახებ ინფორმაციის განახლება მოხდა. ბაზაში სრულად არის ასახული ინფორმაცია ევროპის უნივერსიტეტის მოქმედი ავტორიზებული სტატუსის, სამართლებრივი ფორმისა და კერძო ავტორიზებული უნივერსიტეტისთვის მინიჭებული H+/- სტატუსის შესახებ.

აღნიშნული აკადემიური კვალიფიკაციების ბაზა უმნიშვნელოვანესი ინსტრუმენტია და ის ხელს უწყობს სხვა ქვეყნების კურსდამთავრებულების დიპლომის აღიარებას გერმანიაში.

ევროპის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულებისთვის ეს ქმნის შესაძლებლობას, რომ გერმანიაში მათი კვალიფიკაციის აღიარება მოხდეს უმოკლეს დროში.

 

European University in the Academic Qualifications Database of the Federal
Republic of Germany

The information about the European University has been updated in the academic qualifications database (Anabin - Informationssystem zur Anerkennung) of the Federal Republic of Germany. The information about the active authorization status, legal form and the status H +/- for private accredited universities is entirely given in the database.

Anabin is a vital instrument for foreign graduates to get a recognition of their diplomas in Germany. For the graduates of the European University, it creates an opportunity for fast recognition of their qualifications in Germany.

გააზიარე გვერდი: