მედიცინის ფაკულტეტის მე-8 სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია

2020 წლის 24-25 ივნისს ევროპის უნივერსიტეტში მედიცინის ფაკულტეტის მე-8 სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია დისტანციურ რეჟიმში გაიმართა.

კონფერენციაზე წარმოდგენილი იყო მედიცინის აქტუალური, კვლევებზე დაფუძნებული მოხსენებები. თითეული მოხსენების შემდეგ სტუდენტები პასუხობდნენ კომისიის წევრთა და მონაწილეთა კითხვებს და ერთვებოდნენ დისკუსიაში.

კონფერენციის ყველა მონაწილეს გადაეცა სერთიფიკატი.

გამოვლინდნენ საუკეთესო მოხსენების ავტორები:  

  • I ადგილი - ალიკია ჩიპურუპალი და როჰიტ რათჰორე  - ,,Comparison Analysis Of Virulence Factors at the Genome level in SARS and COVID 19’’, ხელმძღვანელები: ია კუსრაძე ; ნათია ქარუმიძე 
  • II ადგილი - საჰიშნუტა დეშმუკ - ,,CRISPR- A transpiring tool for genome editing’’

ხელმძღვანელი: ვალიკო ბეგიაშვილი

  • III ადგილი - დაიამა ლიტეშ ნანდკიშორ ,,Impact of distance learning on mental stress of student’’ 

ხელმძღვანელი: ლალი კოპტონაშვილი

  • III ადგილი - საიმა ამინ - ,,Cardiovascular complications  in covid-19’’

ხელმძღვანელი: ლალი კოპტონაშვილი

სპეციალური სერტიფიკატები გადაეცათ სტუდენტებს შემდეგ კატეგორიებში :

 საუკეთესო მომხსენებელი"

  • ანკიტა პანუ - ,,Living by the clock:the phenomenon of chronobiology’’

სამეცნიერო ნაშრომის საუკეთესო პრეზენტაციის ავტორი:

  • არავინდ გუმადი და რავიშა უპპალ - ,,Telemedicine - the future’’
  • რათოდ ჯეროლდ მაკდონალდ - ,,Burnout, stress and depression in Medical field during COVID-19’’
  • ლიმბაჩია დრუვ ბაბუბჰაი - ,,Fetal stress impact in the development of attention deficit disorder hyperactivity disorder in children;

I, II და III ადგილზე გასულ სტუდენტებს სერთიფიკატებთან ერთად გადაეცემათ ფულადი ჯილდოებიც.

გააზიარე გვერდი: